Når livsfarlige dyr angriper mennesker (Film)

Vi mennesker har alltid latt oss imponere og fascinere av ville dyr. Kanskje spesielt ville rovdyr som troner øverst på næringskjeden. Ofte tar fascinasjonen overhånd og vi glemmer at ville dyr er nettopp det; ville dyr.

I denne filmen (Obs; sterke scener) er uhellet dessverre et faktum. Når ville dyr føler seg truet eller bare generelt misforstår situasjonen er det fort gjort at de gjør det de vet best, nemlig å angripe. Selv om det heldigvis skjer svært sjeldent at dyr angriper mennesker er nok det liten trøst for disse menneskene:

Som du sikkert allerede har tenkt etter å ha sett disse klippene så ta forhåndsregler og opptre varsomt i møte med ville dyr.

Flere artikler