Når dyr angriper mennesker (Film)

Når dyr angriper

Vi mennesker har ofte lett for å glemme at dyr faktisk er dyr. Altså at de har instinkter og eget språk som kanskje ikke alltid er det samme som oss mennesker. Titt og ofte blir vi minnet på at vi må behandle dyrene med respekt og varsomhet om vi skal unngå å bli misforstått eller angripet av et dyr

I denne filmen er ser vi en rekke dyreangrep på mennesker. I disse eksemplene er det heldigvis ingen store skader som følge av at dyrene angriper, men om du tør kan du jo ta en titt på denne artikkelen der det dessverre ikke er like uskyldige dyreangrep, men langt mer alvorlige hendelser.

Flere artikler